Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Witamy w polityce prywatności SynergyTech Kinga Jabrocka która została przez nas zaktualizowana w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Aby zapewnić jak największą przejrzystość naszych działań oraz umożliwić Ci kontrolowanie Twoich danych, zaktualizowaliśmy Politykę prywatności, w tym Politykę dotyczącą plików cookie i podobnych technologii. Jako właściciel strony internetowej SynergyTech pragnę państwa poinformować i zapoznać z polityka prywatności oraz warunkach korzystania ze strony. Zasady różnią się w zależności od rodzaju nawiązanego kontaktu z naszą firmą. Zbieramy określone dane osobowe na temat odwiedzających i użytkowników naszej witryny. Najczęściej spotykane typy informacji, które zbieramy, obejmują:

 • Dane identyfikacyjne: nazwy użytkowników, imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP (informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej) adresowe i kontaktowe naszych Klientów, Kontrahentów będących osobami fizycznymi.
 • Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami naszych Klientów i Kontrahentów (adresy e-mail, adresy IP, telefony służbowe)
 • Dane potencjalnych Klientów i Kontrahentów oraz ich przedstawicieli (imię i nazwisko, adresy e-mail, telefony służbowe)
 • Inne dane kontaktowe, informacje o płatnościach, takie jak dane agenta płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, i danych analityki internetowej.
 • Będziemy również zbierać dane osobowe z wniosków o pracę (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej).

Jak zbieramy dane osobowe

 • Zbieramy dane osobowe bezpośrednio, gdy je nam prześlesz, automatycznie podczas odwiedzin strony internetowej.
 • Gromadzimy Twoje dane osobowe, wyłącznie wtedy gdy je nam przekazujesz za pośrednictwem strony internetowej www.synergytech.pl, gdy dokonasz rejestracji konta klienta, lub dokonasz u nas zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.synergytech.pl jak również w momencie kiedy dokonasz rejestracji w naszym newsletterze, lub wyślesz wiadomość kontaktową korzystając z formularzy zamieszczonych na strona firmy SynergyTech Kinga Jabrocka

Chociaż zazwyczaj zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, czasami zbieramy pewne kategorie informacji osobistych o Tobie z innych źródeł. W szczególności: dane finansowe i / lub transakcyjne od dostawców usług płatniczych z siedzibą w Polsce Francji w celu przetworzenia transakcji; zewnętrzni usługodawcy (np. Google, Facebook), którzy znajdują się w USA lub Wielkiej Brytanii, którzy mogą przekazywać informacje o Tobie, gdy łączysz się, lub logujesz się na swoje konto z zewnętrznym dostawcą i wysyłają nam takie informacje, jak Twoja rejestracja i profil z tej usługi, występuje tylko wtedy, gdy używasz logowania za pośrednictwem konta na Facebook. Informacje są różne i są kontrolowane przez tego usługodawcę lub autoryzowanego pracownika za pośrednictwem ustawień prywatności tego usługodawcy. W jaki sposób korzystamy z danych osobowych Wykorzystamy Twoje dane osobowe:

 • Aby przygotować ofertę cenową w odpowiedzi na Twoje zapytanie
 • Zawarcia i realizacji umowy w tym: sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę SynergyTech i podmioty powiązane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
 • Prowadzenie analizy i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez firmę SynergyTech samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
 • Ustalenia dochodzenia lub ochrona przed roszczeniami.
 • Archiwizacja
 • Udzielenia odpowiedni na pisma i wnioski
 • Prowadzeniem działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Zastosowanie – np. W miejscu zakupu produktów oferowanych na stronie www.synergytech.pl Gdy jest to konieczne do celów, reklamowo marketingowych po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na przesłanie oferty handlowej Aktualizowanie wiadomości operacyjnych i informacji, – np. aby powiadamiać Cię o zmianie statusu zamówienia w celu realizacji zamówienia. przeprowadzanie analizy technicznej w celu ustalenia, w jaki sposób poprawić jakość witryny i usługi, które świadczymy; monitorowanie aktywności na stronie synergytech.pl, np. aby zidentyfikować potencjalną nieuczciwą działalność i zapewnić zgodność z warunkami użytkownika, które mają zastosowanie do witryny zarządzanie naszą relacją z Tobą, np. odpowiadając na twoje komentarze lub zapytania przesłane do nas lub prosząc o opinię. Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Procesorom w związku z zleceniem przez firmę SynergyTech działaniami realizowanymi w jej imieniu przez podmioty powiązane i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 • Firmom kurierskim, spedycyjnym, transportowym i pocztowym, które będą dostarczać Twoją przesyłkę;
 • Kancelariom prawnym, którym firma SynergyTech zleci np.: prowadzenie postępowania;
 • Podmiotom lub organom uprawnionym do na podstawie przepisów prawa.

Ponad to informuję iż masz prawo do:

 • Żądania dostępu do dostępnych Twoich danych osobowych w celu sprostania danych
 • Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • Żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Przeniesienia Twoich danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania twoich danych osobowych przez firmę SynergyTech masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

TOP